Statsministerens nytårstale

Billede

Helle Thorning Schmidt fremsatte i sin nytårstale en politisk målsætning om, at vi skal aflevere et endnu bedre Danmark til den næste generation. En meget respektværdig målsætning. Blot synes jeg godt hun kunne have været mere specifik mht. hvilke problemer der skal overkommes for at nå dette mål. Man kunne fx pege på:

 1. At “økonomisk vækst” ud fra en helhedsbetragtning oftest er lige det modsatte, dvs. en grov udhuling af livsgrundlaget for kommende generationer.
 2. At en vision om et tilfredsstillende liv indenfor rammerne af en Steady State Economy er påtrængende, og denne vision skal adopteres af den brede befolkning.
 3. At de globale finansmarkeder er en parasit på den reelle økonomi (dvs. udvekslingen af varer og tjenesteydelser), og at denne parasit har vokset sig ti gange så stor som det den suger næring af, samt at bortoperationen af parasitten bliver smertefuld.
 4. At det er forrykt at vi insisterer på en form for ret til at leve ikke-bæredygtigt, når det jo netop er hvad det er, ikke bæredygtigt.
 5. At gældende miljølovgivning ikke er i stand til at dæmme op for den omfattende habitatødelæggelse i DK såvel som i resten af verden.
 6. At der ikke er nogen muld tilbage i den danske landbrugsjord, at det danske landbrug er helt afhængigt af adgang til billigt, fossilt brændstof, og at vores fødevareforsyning således risikerer at svigte samtidig med svigt i vores energiforsyning.
 7. At udbredelsen af moderne, højtydende kornsorter har gjort den globale fødevareforsyning sårbar i en grad helt uden fortilfælde. Robustheden lå i den diversitet, som er blevet fortrængt.
 8. At landbrugets brug af penicillin, bl.a. som vækstfremmer, måske har korrumperet menneskehedens mulighed for at bekæmpe infektionssygdomme mindre end hundrede år efter penicillinens opdagelse.
 9. At verdens fiskebestande stort set alle er opfiskede, og at havenes økosystemer af denne og flere andre grunde derfor er under grundlæggende forandring. Behovet for en samlet kortlægning presser sig på.
 10. At der ikke findes et økosystem på hele planeten, som ikke er stresset af menneskets aktiviteter, og derfor sårbart overfor invasive arter. Strategier til imødegåelse af truslen fra invasive arter er påtrængende.
 11. At den globale olieforsyning sandsynligvis har rundet sin maksimale ydelse, og at forsyningerne vil være for nedadgående samtidig med at den globale efterspørgsel er stejlt stigende.
 12. At strategier til fuld erstatning af fossile energikilder skal iværksættes snarest, hvis vi skal gøre os forhåbninger om undgå en ny energikrise. Etableringen af denne infrastruktur må forventes at tage min. 10-15 år.
 13. At samfundsmæssig kompleksitet kræver energi, og da en energikilde til erstatning for olien endnu ikke er kørt i stilling, må vi alt andet lige indstille os på et lavere energiforbrug og dermed en forenklet samfundsorganisation. Gennemfører vi ikke forenklingerne frivilligt og kontrolleret, vil en begrænsning af energiforsyningerne medføre, at forenklingerne vil ramme os i form af strukturelle kollaps.
 14. At den teknologisk innovation længe har været for nedadgående, også internationalt, til trods for at forskningsinstitutionerne tilføres stadigt flere midler.
 15. At danske virksomheder hvert år outsourcer tusindvis af arbejdspladser uden at det er genstand for en offentlig debat, herunder alternative strategier samt en diskussion af globale miljø- og arbejdsmiljøforhold.
 16. At globaliseringen har afsløret et enormt behov for globale politiske organer, samt at disse organers etablering vil forudsætte suverænitetsafgivelser fra nationalstaterne.
 17. At nationalstaterne i sig selv er blandt de største barrierer for udvikling.
 18. At uligheden i verden måske er den største trussel mod menneskehedens civilisation, men der foreligger ingen officielle initiativer, end ikke nogen hensigtserklæringer, til imødegåelse af denne problematik.
 19. At EU subventionere priserne på sine produkter på verdensmarkedet, og dermed undergraver mindre velstående landes egen produktion, hvilket uddyber ulighederne.
 20. At EU fortsat eksporterer meget store dele af sit miljøfarlige affald til tredjeverdenslande. Fx modtager Nigeria hver måned 2.500 tons elektronikaffald fra den vestlige verden.
 21. At udgiften til et enkelt JointStrikeFighter-kampfly (over ½ mia. kr.) ville kunne drive hele Ghanas nuværende skolevæsen i 10 år. JSF-kampflyene står til at erstatte Danmarks nuværende 48 stk. F16-kampfly.
 22. At krigene i Irak og Afghanistan har været ført med en stor arrogance fra vestmagternes side. Under en maskering som demokratiets forkæmpere har vestmagterne ført sig frem som herrefolk, og skabt sig fjender i et omfang, der ikke er set siden kolonitiden.

Dette sagt som simple konstateringer uden ironi og uden pessimisme. Personligt er jeg faktisk optimist. Som både Dronningen og statsministeren pegede på, skal hver enkelt tage ansvar. Jeg vil gå skridtet videre og hævde, at det er en form for renæssance i det enkelte menneskes liv, der vil sætte os i stand til at gennemføre denne reformation af vores samfund. Som Piet Hein sagde for et halvt århundrede siden, står vores valg imellem ”Co-existence or no existence”. Og netop her synes jeg også, at statsministeren kunne have været mere præcis.

Karsten Kølliker

01.01.2012

Kildehenvisninger:

Ad1.  ”Planeten” episode 2, http://www.youtube.com/watch?v=mOMcNuK046I
Ad2. http://energybulletin.net/stories/2011-10-09/dalys-steady-state-economics
http://environmentalresearchweb.org/blog/2011/02/herman-dalys-10-policies-for-a.html
Ad3.  ”20/20 Hindsight Censorship on the Frontline”
http://www.youtube.com/watch?v=WHOujO-Qnlw
peacerevolution, episode 005, ”Overstocked”
http://peacerevolution.podomatic.com/player/web/2010-05-18T16_27_48-07_00
”Inside Job” http://www.youtube.com/watch?v=0MId4dH2Hc4
Ad4.  ”Planeten” episode 1, http://www.youtube.com/watch?v=09knVYahh4Y&feature=related
Ad5.  ”Planeten” episode 3, http://www.youtube.com/watch?v=ONNeXsWOLng
Ad6.  ”A Farm for the Future” http://www.youtube.com/watch?v=xShCEKL-mQ8
”Folks, This Ain’t Normal”, Joel Salatin (Center Street, 2011)
Ad7.  Har ikke været i stand til at finde et særdeles spændende indslag på BBCworld om en agronom på ekspeditioner til fjerntliggende egne for at finde urformer af soya, ris og korn. Ifølge indslaget kunne disse urformer vise sig dyrebare for menneskehedens evner til at brødføde sig. Sendt vist nok 2008.
”Food Inc.” http://www.youtube.com/watch?v=5eKYyD14d_0 (trailer, filmen momentvis på)
Ad8.  do.
Ad9.  ”The End of the Line” http://www.youtube.com/watch?v=bedirwk95Oc (trailer, filmen momentvis på)
Ad10.  Rettelse: Ikke-stressede økosystemer findes og det er dem, hvor der er mennesker der tager ansvar og arbejder i harmoni med naturen.
Invasive Species and Future Ecologies: Bugs, Viruses, Mussels, and Weeds
http://www.youtube.com/watch?v=UDGQOuXZRcw
Ad11.  ”The Crash Course” http://www.chrismartenson.com/crashcourse
Ad12.  The Hirsch Report, US Department of Energy 2005 http://en.wikipedia.org/wiki/Hirsch_report
Ad13.  Collapse of Complex Societies, Dr. Joseph Tainter
http://www.youtube.com/watch?v=ddmQhIiVM48
Ad14.  do.
Ad16.  ”Age of Consent”, George Monbiot 2004 http://www.archive.org/details/dn2004-0430_vid
Ad17.  do.
Ad19.  ”Den dyre støtte”, DR Journalen 2004
Ad20.  ”Planeten” episode 1, http://www.youtube.com/watch?v=Ip1L3TXJAds&feature=related
Ad22.  ”Fahrenheit 9/11”, Michael Moore 2004 http://www.youtube.com/watch?v=chj5R0Izt9s
”Armadillo”, Janus Metz 2009 http://www.youtube.com/watch?v=MWikX57kyJw
(”What I learned about US foreign policy”, ed. Frank Dorrel
http://www.youtube.com/watch?v=iXuN2sc5exY)

Advertisement

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.